Opoksi opiskelemassa

Etusivu

Kokoan tälle sivustolle ammatillisen opinto-ohjaajan koulutuksessa (60 op) opiskeltavaa sisältöä. Opiskelu 17 opo-opiskelijan ryhmässä Tamkissa alkoi elokuussa 2016 ja valmistumisen arvioitu aika on joulukuussa 2017.  Opinnoissa on osaamisperustainen opetussuunnitelma, joka lyhesti sanottuna tarkoittaa sitä, että meille opiskelijoille on annettu enemmän vastuuta omasta oppimisestamme ja opintomme on henkilökohtaistettu. Osallistumme siis ihan itse oman opiskelumme suunnitteluun ja osaamisen arviointiin. Sovimme ohjaajien kanssa tavat, jolla hankimme ja osoitamme opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet.

Osaamisen osoittamiseen on erilaisia tapoja (osaamisen näytöt, raportoinnit, draamamenetelmät, ohjaustilanteet, tutustumiset opinto-ohjaajan työhön aidoissa työtilanteissa ja työympäristöissä, jne.) ja kunkin osaamisalueen suunnitelma ja toteutustapa esitellään ja hyväksytetään ensin ohjaajilla. Tämä sivusto toimii yhtenä osaamisen osoittamisen väylänä ja kokeiluna siitä, miten verkkotyökalut toimivat ohjauksessa ja tarkoituksenani on testata WordPress -julkaisualustan toimivuutta ja käyttöä ohjaustyössä.